Find a play and play it well.

"Meje dopuščenega, ki veljajo v pogovorih, so zelo gibljive, morda ravno toliko kakor geografske meje med državami, in prav tako kot pri teh so potrebne vojne, preživeli junaki, ranjenci in mrtvi, da se premaknejo. Kadar se premaknejo, takoj ponudijo nove meje, ki so tudi pasti." pravi Jean Genet v Zaljubljenem jetniku

Posted via Composer

Sklad

za popoluarizacijo sodobnega umetniškega plesa bi lahko dajal štipendije plesalcem za ples na ulicah širom po Sloveniji, recimo za eno uro plesa na dan. Recimo, da bi dobil 40 eur na dan.

Gregor Kamnikar v knjigo Zmes za ples omenja, da imamo težave z odjemanjem plesa tudi zato, ker je gibanje v vsakdanu preveč zreducirano na geste.

Z improvizacijskim plesom bi lahko vsakdanje gibanje razgibali z novimi gibi in posledično bi več ljudi prišlo na predstave. Imeli bi bolj izkušene plesalce in še boljše predstave.